Tack vara våra sponsorer finns det följande priser i tävlingen. Eftersom tävlingen syftar på båda gör social nytta samtidigt som att minska resursförbrukning, främja återanvändning och återbruk har vi sökt även priser för tävlingen som lever är nästan nytt.

Första pris: El cykel

Karlstad Energi sponsrar huvudpris i form av en el-cykel från Solsta Cykel.


Andra pris: Kvalitets symaskin

Värmlands Symaskiner på Östa Troggatan 18 bidrar med en kvalitets symaskin..


Andra pris: Årsförbrukning av sytråd

.


Andra pris: Dubbdäck till cykel

Velostore på Norrstrand (Rudsvägen 32) sponsrar med en sats dubbdäck med montering för din cykel.