Siv 

Jag gör träd av gamla elledningar/kablar som jag sen monterar på antingen stenar eller stubbar/träbitar.