Erik

Kompostvändare tillverkad av ett par gamla armeringsjärn. Dubbel återranvändning!