För att producera ett kilogram bomull förbrukas, beroende på var bomullen produceras, mellan 7000 till 29 000 liter vatten och 0,3-1 kg olja. Därtill tillkommer stora utsläpp på grund av konstgödning olika sorters bekämpningsmedel. I Sverige köper vi drygt 15 kilo kläder och textilier per person och år, samtidigt som vi slänger cirka åtta kilo kläder varje år. Genom modern textilåtervinning kan man tillverka nya textilier och produkter av gamla vilket medför stora miljövinster.

Genom Röda Korsets närvaro i världen, ser vi dagligen effekterna av bristen på vatten och hur det påverkar människors hälsa och överlevnad. Vi är mycket nöjda över att kunna göra något för miljön och vår textilåtervinning i Sverige är en del av vårt långsiktiga miljöarbete.